بالاخره! از امروز می توانی…کسب و کار اینترنتی که همیشه آرزویش را داشتی را شروع کنی، گسترش بدهی و تبدیل به میلیون ها تومان پول نقد کنی …حتی اگر تا به حال به جایی نرسیدی یا سرت را کلاه گذاشتند یا قول هایی دادند که محقق نشده است… و یا حتی از دیدن هر آموزش دیگری خسته و ناامید شده ای…