سه شنبه , اردیبهشت ۵ ۱۳۹۶

کسب و کار

مقالات اخیر

بیماری بدخیم کمال گرایی را شکست دهید

بیماری بدخیم کمال گرایی را شکست دهید

هیچ بیماری در دنیا به اندازه کمال گرایی خطرناک و کشنده نیست. بیماری که می تواند روابطه عاطفی، کاری، مالی و زندگی تان را به نابودی بکشد. بیماری که باعث می شود هم دیگران از شما متنفر شوند، هم خودتان از خودتان.

ادامه مطلب »