عکس نوشته انگیزشی

کسب درآمد عالی و ثروتمند شدن در این دنیا هیچ رازی جز این ندارد :

شما باید بتوانید محصولات و یا خدماتتان را به تعداد بسیار زیادی بفروشید !

خیلی خب پس می دانیم تنها افرادی ثروتمند می شوند که فروش عالی دارند.

 

زبان بدن گرگ وال استریت

قطعا الان در یکی از دو وضعیت زیر به سر می بری :

  1. محصول و یا خدماتی داری
  2. هیچ محصول و یا خدماتی نداری و حتی هیچ ایده ای برای تولید آن ها نداری

در هر کدام از حالات بالا که باشی من بهت کمک می کنم متوجه پتانسیل ذاتی ات برای تبدیل شدن به یک ماشین ثروت ساز شوی. اما قبلش اجازه بده ببینم چگونه به دنیای اطرافت نگاه می کنی.

مهارت داشتن درآمد عالی دقیقا به مانند مهارت بستن بند های کفشت است. امروز بندهای کفشت را راحت می بندی چون ملکه ذهنت شده است. می خواهم روش هایی را با توجه به پتانسیل درآمدت به تو یاد بدهم که بدست آوردن پول برایت شبیه به بستن بندهایت کفشت شود.

آماده ای ؟ بزن بریم