این آزمون یکی از مهمترین آزمون هایی است که نشان دهنده میزان اطلاعات تو درباره بازاریابی و فروش محصولات است. آزمونی که تعیین کننده میزان درآمد تو در آینده خواهد بود.

اگر آماده هستی روی دکمه شروع آزمون کلیک کن

جوایز ۳ نفر اول این آزمون :

  1. نفر اول 490 هزار تومان تخفیف برای تهیه کلوپ
  2. نفر دوم ۳۰۰ هزار تومان تخفیف برای تهیه کلوپ
  3. نفر سوم 150 هزار تومان تخفیف برای تهیه کلوپ