در فیلم قبلی با توجه به فرمول مثلث طلایی یاد گرفتیم که چگونه می توان ایده ای که ثروتمندان مان می کند را پیدا کنیم.

و اما امروز می خواهیم یاد بگیریم که…

چطور در ۱۲ هفته ایده مان را از صفر تبدیل به ۱۰۰ میلیون تومان پول نقد کنیم

بعد از اینکه ایده پیدا می شود مهمترین کار این است که سریع آن را تبدیل به کسب و کار کنیم و آن کسب و کار را در کمترین زمان ممکن تبدیل به درآمد کنیم.

چیزی که امروز در این فیلم یاد می گیری نتیجه ۷ سال تجربه من و لانچ کردن شش بیزنیس موفق آنلاین است.

و نکته جالب اینجاست که اگر این فرمول را یاد بگیری خیلی راحت می توانی سالی حداقل ۲ کسب و کار اینترنتی مختلف را لانچ کنی و تمام آن ها را به درآمد برسانی

نمی خواهم بیشتر منتظرت بگذارم پس سریع تر بریم سر دیدن فیلم

دوستدار تو

حسین صفوی