نوشته‌ها

پرونده های مرموز روانشناسی افراد فوق موفق (قسمت سوم)

راز موفقیت بی حد و مرز چیست؟ نمی دانم اما مطمئن هستم در لا به لای پرونده های مرموز افراد فوق موفق می توان آن را پیدا کرد. افرادی که از ابزارهای فوق سری روانشانسی در زندگی شان استفاده می کردند.

ادامه مطلب …

پرونده های مرموز روانشناسی افراد فوق موفق (قسمت دوم)

در قسمت اول پرونده های مرموز روانشانسی افراد فوق موفق با دو ابزار فوق سری روانشانسی به نام های اثر پرات-فال و اثر پیگمالیون آشنا شدید. امروز با دو ابزار فوق سری دیگر آشنا خواهید شد.

ادامه مطلب …

پرونده های مرموز روانشناسی افراد فوق موفق

راز موفقیت بی حد و مرز چیست؟ نمی دانم اما مطمئن هستم در لا به لای پرونده های مرموز افراد فوق موفق می توان آن را پیدا کرد. افرادی که از ابزارهای فوق سری روانشانسی در زندگی شان استفاده می کردند.

ادامه مطلب …