نوشته‌ها

آیا شغل مان را صحیح انتخاب کرده ایم

اهمیت انتخاب شغل صحیح بقدری است که می تواند تضمین کند باقی عمرتان را در جهنم به سر خواهید برد یا بهشت.

زندگی انسان را به سه قسمت تقسیم می کنند. یک سوم از عمرمان را خواب هستیم. یک سوم دیگر را در محل کار هستیم و یک سوم باقی مانده هم تحت تاثیر شغل مان است.

ادامه مطلب …