نوشته‌ها

قلب شکسته تان انگیزه قوی برای موفقیت است

اگر از یک رابطه عاشقانه کنار گذاشته شوید، اگر به تلاش تان خندیدند ، اگر ایده هایتان را مسخره کردند، اگر محصول تان را نخریدند، می دانید تجربه یک قلب شکسته به چه معناست.

ادامه مطلب …

۸ مرحله مرموز برای انفجار انگیزه

حتی اگر با استعداد ترین انسان روی زمین باشید، بهترین موقعیت های موفقیت را داشته باشید، بدون داشتن انگیزه قادر به انجام هیچ کاری نخواهید بود.

ادامه مطلب …