نوشته‌ها

۸ مرحله مرموز برای انفجار انگیزه

حتی اگر با استعداد ترین انسان روی زمین باشید، بهترین موقعیت های موفقیت را داشته باشید، بدون داشتن انگیزه قادر به انجام هیچ کاری نخواهید بود.

ادامه مطلب …

چرا انگیزه برای موفقیت مهمترین عامل است

اگر می خواهید از راز داشتن انگیزه قدرمتند برای دستیابی به هر چیز ممکن و غیر ممکن بدانید، حتما این داستان الهام بخش و واقعی را بخوانید.

تاحلا هیچکس نتوانسته بود بعد از دست مشت های آهنین مایک تایسون فرار کند.

ادامه مطلب …