بازار محصول Tag

۱۹ شهریور بازار هدف در بازاریابی و یا تبلیغات چیست

تلاش برای فروش کالا به هر کسی کار سودآوری نیست.  شاید بتوانید مردها را متقاعد کنید که لوازم آرایش زنانه بخرند اما بازگشت هزینه ای که صرف تبلیغ آن می کنید منفی خواهد بود. خیلی بهتر است که لوازم آرایش را به زنان یا دخترانی جوانی که...

ادامه مطلب