نوشته‌ها

افراد فقیر این ۷ کار را هر روز انجام می دهند

تنها تفاوت بین افراد فقیر و افراد ثروتمند عادت هایشان است. نه چیزی بیشتر و نه چیزی کمتر. جالب اینجاست که افراد ثروتمند از عادت هایشان آگاه هستند اما افراد فقیر آن ها را انکار می کنند.

ادامه مطلب …