دانلود سخنرانی رائفی پور Tag

رائفی پور

۱۳ شهریور رائفی پور اسطوره تولید محتوا یک دهه اخیر ایران

استاد علی اکبر  رائفی پور را با اطمینان می توان اسطوره تولید محتوای یک دهه اخیر ایران دانست.   تولید محتوا آن چیزی نیست که شما فکر می کنید : اکثر افراد فکر می کنند تولید محتوا یعنی نوشتن مقاله برای سایت اما تولید محتوا بسیار بیشتر و...

ادامه مطلب