نوشته‌ها

چرا تبلیغ نویسی صفحه محصول ۹۹% سایت های ایرانی اشتباه است؟

می دانم تعجب کردی و می خواهی بدانی آیا صفحه محصول سایتت جز این ۹۹ درصدی ها است؟

به احتمال زیاد بله. اما چرا آنقدر این آمار فاجعه انگیز است؟

چون اکثر صاحبان سایت تصور می کنند هر چه ظاهر صفحه محصول شان را شیک تر، زیباتر کنند یعنی صفحه محصول بهتری دارند و این کشنده ترین اشتباه کسب و کارشان است.

ادامه مطلب …

من کمک می کنم تا بتوانی مشتریانی را پیدا کنی که همین الان خواهان خرید محصولت هستند و هیچ مشکلی در پرداخت هزینه آن ندارند حتی اگر دو برابر قیمت رقیبت باشد.

چطور از قدرت داستان در تبلیغ نویسی صفحه محصول استفاده کنیم

دوست یکی از دوستان من به خاطر نوع کارش زیاد مسافرت می رود.

بگذارید او را کامی بنامیم. کامی به تازگی برای شرکت در جلسه مهمی با مشتریانش به کیش رفته بود.

ادامه مطلب …

من کمک می کنم تا بتوانی مشتریانی را پیدا کنی که همین الان خواهان خرید محصولت هستند و هیچ مشکلی در پرداخت هزینه آن ندارند حتی اگر دو برابر قیمت رقیبت باشد.