نوشته‌ها

مهمترین راز موفقیت برداشتن قدم اول است

تنها راز موفقیت برداشتن قدم اول در این مسیر است اما قدم  اول مسیر موفقیت ما چیست؟

مهمترین توانایی ما باید انتخاب سوال درست باشد زیرا پرسیدن سوال درست می تواند ادامه مسیر موفقیت ما را تضمین کند.

ادامه مطلب …

روی نتیجه متمرکز نشوید تا ۱۰۰% به موفقیت برسید

گمان کنم این عجیب ترین چیزی است که تا به حال شنیده اید چطور می توان بدون توجه به نتیجه به موفقیت رسید.

از بچگی تا به امروز، اکثر ما از روی نتیجه مان قضاوت می شدیم. اگر در مدرسه نمره ۲۰ می گرفتیم به ما، دانش آموزش موفق می گفتند و زمانی که نمره ۱۴ می گرفتیم به ما برچسب تنبل یا کم هوش را می زدند. به همین دلیل است که اکثر افراد در بزرگسالی نمی توانند به موفقیت های بزرگ برسند.

ادامه مطلب …