کاهش فروش Tag

۱۹ شهریور آیا تبلیغات راه حل کاهش فروش است؟

کاهش فروش داشته ایم آیا باید تبلیغ کنیم ؟ منطقا کار خوبی است! مردم اگر از محصول یا خدمات شما اطلاع یا شناخت کافی نداشته باشند از آن ها استفاده نخواهند کرد. اگر محصول و پیشنهاد تشویقی خوب با پول کافی برای تبلیغ کردن در میان این...

ادامه مطلب

۱۴ تیر ۲ دلیل اصلی کاهش فروش محصولات سایت تان

مشکل فروش کم محصولات اکثر افرادی که امروز می بینیم به این دلیل است که به هیچ عنوان قواعد تبلیغ نویسی صفحه محصول را رعایت نکردند. و همین دلیل باعث کاهش فروش سایت شان می شود. دو دلیل اصلی کاهش فروش محصولات سایت  مخاطبین به برند تان...

ادامه مطلب